Uprawa

Uprawa Uprawa

Decydując się na uprawę mini kiwi należy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników uprawowych, które w przyszłości będą miały wpływ na plonowanie plantacji. Jednym z nich są możliwości przetrwania tych roślin w warunkach bardzo niskich temperatur oraz sposoby ich ochrony przed niesprzyjającą aurą.
Faktem jest, iż większość odmian mini kiwi wytrzymuje spadki temperatur w okresie zimowym nawet do -30 C – mówimy tu o kilkuletnich krzewach, ponieważ młode (dopiero posadzone), są bardziej wrażliwe na przemarzanie, stąd warto zabezpieczyć je przed zimą. Aktinidia wcześnie wchodzi w okres wegetacji, należ więc zachować szczególną ostrożność podczas późno wiosennych przymrozków, co wiąże się z zabezpieczeniem roślin poprzez np. instalacje systemu antyprzymrozkowego. Istnieją różne sposoby ochrony roślin aktinidii, do których zaliczyć można zraszanie wodą, oddymianie czy podgrzewanie ciepłym powietrzem przy pomocy specjalnie od tego celu przystosowanych maszyn w czasie trwania przymrozku (również wiatraki). Decyzję pozostawia się plantatorowi, aby wybrał optymalną dla siebie i swoich możliwość – o tym będziecie mogli przeczytać w jednym z artykułów na naszym blogu. Mówiąc o zaleceniach dot. uprawy należy też zwrócić uwagę na to, iż gleba, na której mają być sadzone krzewy mini kiwi powinna być dobrze przepuszczalna – tak, aby woda odpowiednio wsiąkała po opadach deszczu i śniegu.

Ponadto należy unikać miejsc, które mogą przyspieszać wegetację roślin wiosną (południowe skłony). Powinna być także nie słabsza niż IV klasy, z lekko kwaśnym odczynem (najlepiej między ph 5,5 a 6,5). Z założenia teren przeznaczony na plantację nie powinien być narażony na silne wiatry. Jest to istotne głównie z uwagi na jakość owoców, które są bardzo delikatne, natomiast naruszone i zniszczone przestają być atrakcyjne. Aby temu zapobiec można wykonać naturalny szpaler (jeśli ma się więcej miejsca na plantacji) z roślin mini kiwi – najlepiej z roślin męskich- bądź też zamontować sztuczne bariery tj. siatkę o gęstych oczkach (antygradową) Mówiąc o ochronie owoców należy pomyśleć też o ochronie przed gradem i nawałnicami. Ptaki nie są zagrożeniem, ponieważ zbiór rozpoczyna się gdy owoce nie są w pełni dojrzałe.
Poza tym warto jest też wykonać analizę gleby poprzez zbadanie jej w OSCHR pod kątem mikro- i makroelementów. Jeśli wynik nie jest satysfakcjonujący, należy ją wzbogacić poprzez szereg zabiegów agrotechnicznych – w oparci o wyniki.
Co więcej na plantacjach towarowych konieczny jest montaż konstrukcji podtrzymujących – z uwagi na fakt, że jest to pnącze, podobnie jak winogrono. Najczęściej stosowane to konstrukcje w kształcie litery T, jednak opcji jest o wiele więcej. Najważniejsze aby były dla nas najlepsze 🙂
Niezwykle istotną kwestią podczas uprawy mini kiwi jest również sprawnie działająca instalacja nawadniająca. Jest to ważne, ponieważ letnie upały ( ostatnio tak często spotykane w Polsce) mogą przyczynić się do całkowitego zniszczenia plonu w danym roku.
Należy też pamiętać, iż aktinidia jest rośliną dwupienną tzn., że istnieją zarówno rośliny męskie i żeńskie. Optymalnym wyborem jest sadzenie 1 rośliny męskiej na 6-8 żeńskich, dzięki czemu zapylenie roślin jest znacznie większe (zapylenie można też wspomagać dzięki np. trzmielą czy pszczołą). Najlepiej jest sadzić rośliny 2-3 letnie. Odpowiednim terminem jest maj, po późnowiosennych przymrozkach.