Historia

Historia Historia

Kilka słów o historii uprawy

Początków uprawy aktinidii upatruje się w pierwszych dekadach XX w. W latach 20. Zaczęły pojawiać się pierwsze efekty działalności hodowlanej, m.in. najbardziej popularny gatunek tradycyjnego kiwi – ‘ Hayward’. W tym czasie zaczęto zakładać pierwsze plantacje komercyjne tego owocu, a także sukcesywnie opracowywać metody uprawy, zbioru i przechowywania, dzięki czemu w latach 1950 r. owoce aktinidii zaczęły pojawiać się w coraz większej liczbie państw. W 1959r. zmieniono nazwę handlową na Kiwifruit, co znacznie przyczyniło się do wzrostu popularności tych owoców.
W następstwie zaczęło pojawiać się coraz więcej plantacji MiniKiwi, szczególnie w USA, we Włoszech, we Francji i w Japonii, a później również w Chile, Iranie i Afryce Południowej. Obecnie największą światową produkcję tych owoców prowadzą Chiny.

Istotnym faktem jest, iż przez długi okres czasu zarówno aktinidię smakowitą ( w Polsce znaną jako kiwi), jak i aktinidię ostrolistną traktowano jedynie jako rośliny ozdobne, a dopiero w latach 80 XX w. zainteresowano się uprawą towarową. Sytuacja zmieniła się diametralnie od początków XXI w., kiedy to zaczęto uprawiać towarowo aktinidię ostrolistną w USA, Japonii oraz w Europie. W Polsce uprawa tych tej rośliny zwiększa się od 2011 r., w głównej mierze dzięki badaniom prowadzonym przez SGGW.